Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Reklamujemy Piłę i gminę Gostycyn w województwie

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

27 września 2013 odbyło się IV Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie BUKO, na prośbę organizatorów, zaprezentowało się jako `dobra praktyka` ekonomii społecznej w regionie.

Przedstawiliśmy działalność naszej organizacji, produkty i usługi podmiotu ekonomii społecznej `Górnicza Wioska` oraz prowadzonej przez Stowarzyszenie BUKO spółdzielni socjalnej `Rozwój`. W trakcie wojewódzkich spotkań z ekonomią społeczną mieliśmy okazję zaprezentować miejscowość Piłę oraz jej aktywnych mieszkańców skupionych wokół wsi tematycznej `Górnicza Wioska` jak i walory turystyczne gminy Gostycyn. W trakcie forum zaprezentowano między innymi `Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020` oraz dobre praktyki z dziedziny ekonomii społecznej w województwie. Organizatorem forum był Kujawsko-Pomorski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Forum objęte zostało patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się z innymi organizacjami naszymi spostrzeżeniami oraz wnioskami z prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej jakim jest wieś tematyczna `Górnicza Wioska`. Dziękujemy za uwagę, oklaski oraz miłe słowa. Przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich organizacji i instytucji, którym bliski jest rozwój społeczności lokalnych za pomocą narzędzi ekonomii społecznej.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl