Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Województwo pozytywnie o Górniczej Wiosce

Wydawnictwo województwa a w nim Górnicza Wioska

Województwo Kujawsko-Pomorskie zaprezentowało wydawnictwo dokumentujące przemiany modernizacyjne w powiatach nakielskim, sępoleńskim i tucholskim. Jako jeden z pozytywnych przykładów przemian w regionie w kontekście ożywienia turystycznego, wykorzystania potencjału kulturowego i historycznego oraz aktywizacji ekonomicznej mieszkańców wsi wskazana została wieś tematyczna `Górnicza Wioska` w Pile.

Wstęp do wydawnictwa opatrzony został przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego, który w swojej wypowiedzi wskazuje, że istotnym dla województwa jest: `tworzenie wiosek tematycznych, które są nie tylko atrakcyjną ofertą turystyczną, ale też skuteczną formą promocji regionalnego dziedzictwa`.

W dalszej części publikacji wskazuje się `Górniczą Wioskę` w Pile jako przykład aktywnej promocji dziedzictwa kulturowego w postaci jedynych podziemnych kopalń węgla brunatnego w Polsce północnej. Górnicza Wioska pojawia się w dziale `Turystyka: Bory Tucholskie - w labiryntach natury, Wioska Górnicza w Pile`.

Górnicza Wioska pojawia się również w dziale `Rewitalizacja i odnowa miast i wsi`. Przedstawieni zostaliśmy jako dobry przykład wykorzystania środków unijnych z terenu gminy Gostycyn.

Cieszy nad bardzo, że nasza codzienna społeczna praca coraz częściej zauważana jest i doceniana przez Samorząd Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki udzielonemu wsparciu możemy skutecznie promować walory historyczne i kulturowe gminy Gostycyn oraz naszej małej, lecz bardzo unikatowej miejscowości.

Polecamy publikację i przedstawione w niej przemiany jakie dokonały się w społecznościach lokalnych dzięki realizacji szeregu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl