Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Inwestycje w Górniczej Wiosce

Podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie działań inwestycyjnych w miejscowości Piła.

W ramach realizowanych projektów zbudujemy w Pile miejsce postoju dla turystów odwiedzających wieś tematyczną Górnicza Wioska oraz przeprowadzimy kompleksowy remont figury Matki Bożej w Pile. Prace budowlane związane z wiatą turystyczna już się rozpoczęły. O postępach w prowadzonych pracach będziemy informować na bieżąco. To kolejne projekty, które służyć będą społeczności naszej wsi oraz odwiedzającym ją turystom i gościom.

Projekt budowy miejsca postoju dla mieszkańców i turystów realizowany jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Zamrzenica i dofinansowany w ramach środków dystrybuowanych przez Lokalną Grupę Działania `Bory Tucholskie`.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl