Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Projekty UE

Projekty BUKO na 1. i 2. miejscu

Z przyjemnością informujemy, że projekty złożone przez Stowarzyszenie BUKO zajęły 1., 2. i 13. miejsce w konkursie LGD `Bory Tucholskie`.

Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania `Bory Tucholskie` oceniła projekty złożone w konkursie w ramach działania `Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju` Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach konkursu złożono 72 wnioski. Dofinansowanie uzyskało 41 z nich.

Projekty Stowarzyszenie BUKO, które wybrane zostały do realizacji to:

1) `Kuźnia produktów lokalnych - budowa budynku kuźni do tradycyjnego wytwarzania produktów lokalnych` - wartość projektu 69317,56zł (1. miejsce w konkursie)

2) `Szkoląc siebie szkolimy innych - organizacja szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla podmiotów z obszaru LSR Borowiacka Grapa` - wartość projektu 66993,20zł (2. miejsce w konkursie)

3) `Burchat - nasze drzewo życia - odkrywamy naszą przeszłość poprzez zbadanie archeologiczne i promocję grodziska średniowiecznego Burchat w Gostycynie` - wartość projektu 13132,20zł (13. miejsce w konkursie).

Łączna wartość projektów to prawie 150 tys. zł.

W ramach realizacji pierwszego projektu wybudujemy budynek tradycyjnej kuźni z XIX wieku, która służyła będzie społeczności naszej wsi do prowadzenia pokazów tradycyjnych zawodów takich jak kowalstwo czy garncarstwo. Przeszkoleni w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mieszkańcy wsi wytwarzać będą w budynku kuźni produkty lokalne metodami tradycyjnymi. Budynek służył będzie również do obsługi ruchu turystycznego we wsi tematycznej Górnicza Wioska i jako miejsce spotkań mieszkańców wsi.

Kolejny projekt umożliwi nam stworzenie miejsca szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu Borów Tucholskich oraz prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych odwiedzajacych Górniczą Wioskę. W ramach projektu powstanie infrastruktura szkoleniowa wsi tematycznej `Górnicza Wioska` wykorzystywana przez mieszkańców do prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych.

Trzeci z projektów realizowany będzie w miejscowości Gostycyn i dotyczył będzie szczególnego dla nas wszystkich historycznego miejsca jakim jest grodzisko Burchat w Gostycynie. W ramach projektu zbadamy archeologicznie grodzisko, co umożliwi nam z kolei określenie możliwości inwestycyjnych związanych z planami realizacji kolejnych projektów dotyczących rekonstrukcji gostycyńskiego grodu i stworzenia atrakcji turystycznej Gminy Gostycyn generującej miejsca pracy i ruch turystyczny w gminie. Chcielibyśmy, aby miejsce to zaczęło nareszcie tętnić życiem.

Realizacja projektów rozpocznie się pod koniec 2013 roku. O postępach w prowadzonych pracach informować będziemy na bieżąco.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl