Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Górnicza Wioska na Marózie 2013

Rozmowy o rozwoju wsi tematycznej Górnicza Wioska z doradcą Prezydenta RP Henrykiem Wujcem oraz Krzysztofem Margolem.

Stowarzyszenie `BUKO` i wieś tematyczna `Górnicza Wioska` wzięły udział w XII Spotkaniach Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbyły się w dniach 23-25 maja 2013 w Marózie. Spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z całej Polski, którzy tak jak my codziennie działają na rzecz społeczności lokalnych. W `Spotkaniach` wzięły udział Joanna Karwasz i Agnieszka Weyna ze Stowarzyszenia `BUKO`. W trakcie tegorocznego `Maróza` spotkaliśmy się osobiście z doradcą Prezydenta RP Henrykiem Wujcem, który kilka miesięcy temu wsparł Stowarzyszenie `BUKO` i udzielił nam bardzo miłych w treści rekomendacji doceniając naszą pracę i popierając zamierzenia inwestycyjne związane z podziemną kopalnią wegla brunatnego w przyszłym okresie programowania 2014 - 2012.

Spotkaliśmy się również z naszym wieloletnim przyjacielem i wspaniałym trenerem Krzysztofem Margolem - twórcą przedsiębiorstwa społecznego `Garncarska Wioska`, Prezesem Fundacji NIDA, człowiekiem roku `Tygodnika Newsweek` oraz organizatorem spotkań w Marózie. W trakcie pobytu odwiedziliśmy też `Garncarską Wioskę` w Kamionce i tworzony w niej społecznie przepiękny `Rajski Ogród`.

W trakcie paneli dyskusyjnych oraz warsztatów i szkoleń poznaliśmy wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którzy na co dzień intensywnie współpracują z organizacjami pozarządowymi i z sukcesem wspólnie rozwijają społeczności lokalne. Tematem tegorocznych `Spotkań` były bowiem relacje między organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

`Górnicza Wioska` miała okazję zaprezentować się na przygotowanym dla nas stoisku, które było bardzo oblegane przez gości z całej Polski. Dzięki współpracy z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego mieliśmy okazję promować nasz powiat, gminę, wieś tematyczną i produkty lokalnych twórców.

W trakcie rozmów kuluarowych z Henrykiem Wujcem oraz Krzysztofem Margolem omówiliśmy również szczegóły projektu budowy infrastruktury XIX wiecznej wsi górniczej z podziemną trasą turystyczną oraz muzeum multimedialnym, które w latach 2014-2020 realizowane będzie przez Stowarzyszenie BUKO przy wsparciu środków unijnych. Planowana w Pile inwestycja przyczyni się do ożywienia turystycznego naszej gminy i powiatu tucholskiego oraz stworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Gostycyn. Pisemnych rekomendacji dotyczących realizacji wspomnianej inwestycji udzielili nam już kilka miesięcy temu Przewodniczący SKES i doradca Prezydenta RP Henryk Wujec oraz Krzysztof Margol. Treści pism zaprezentowane zostały w miesiącu maju radnym i wójtowi gminy Gostycyn na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w miejscowości Piła.

Tegoroczne spotkania w Marózie były bardzo owocne.

Spotkania w Marózie objęte były patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl