Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

Radni i wójt w Górniczej Wiosce

14 maja 2013 roku wieś tematyczną Górnicza Wioska odwiedzili radni i wójt gminy Gostycyn.

W lutym 2013 roku złożyliśmy propozycję zorganizowania wyjazdowej sesji Rady Gminy w naszej miejscowości w celu przedstawienia radnym i wójtowi dorobku Stowarzyszenia BUKO oraz planów rozwoju wsi tematycznej Górnicza Wioska. Radni skorzystali z zaproszenia i dnia 14 maja o godz. 9.00 spotkaliśmy się w Pile. Mieliśmy okazję zaprezentować radnym działalność stowarzyszenia oraz plany realizacji projektu stworzenia w naszej miejscowości atrakcji turystycznej w oparciu o zabytkowe elementy podziemnych kopalń węgla brunatnego. W celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych poprosiliśmy radnych o udostępnienie Stowarzyszeniu BUKO działki gminnej. W ramach realizacji inwestycji wybudowany zostanie skansen podziemnych kopalń węgla brunatnego z podziemną trasą turystyczną, muzeum multimedialnym i zabudową w formie XIX wiecznej wsi górniczej. Koszt inwestycji wyniesie około 3,7 mln zł. Przy pozytywnej decyzji radnych budowa skansenu rozpoczęłaby się w roku 2014. Relizacja inwestycji odbędzie się w ramach środków UE 2014-2020 i nie obciąży budżetu gminy Gostycyn. Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzić będą w całości ze środków zewnętrznych i środków własnych Stowarzyszenia BUKO i partnerów w projekcie.

Po prezentacji multimedialnej radni udali się w teren. Zwiedzili ścieżkę dydaktyczną i pozostałości kopalni Montania. Skorzystali również z usługi audioprzewodnika. Cieszymy się bardzo, że radni i wójt przyjęli nasze zaproszenie i poznali efekty pracy jaką codziennie wkładamy w tworzenie przedsiębiorstwa społecznego `Górnicza Wioska`. Realizacja przedstawionego projektu przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy oraz unikatowej atrakcji turystycznej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl