Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Promocja wioski

Zimowe nagrania w Górniczej Wiosce

14 grudnia 2012 roku w Górniczej Wiosce odbyły się nagrania telewizyjne do programu o wioskach tematycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

Program przygotowywany jest przez Gminę Świekatowo w ramach projektu unijnego i prezentuje dobre praktyki wsi tematycznych. W realizacji przedsięwzięcia jako dobre praktyki zaprezentowane zostaną Ptasia Wioska Adamkowo, Wioska Chlebowa Jania Góra oraz Górnicza Wioska w Pile. Cieszymy się bardzo, że dzięki naszej pracy zostaliśmy wybrani do projektu i możemy w ten sposób promować naszą wieś i gminę Gostycyn. Nagrania do programu potrwają do końca grudnia 2012 roku. W miesiącach styczeń-marzec 2013 program emitowany będzie w TVP Bydgoszcz. O postępach informować będziemy na bieżąco.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl