Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Badania archeologiczne 2012

Dziennik Badań Archeologicznych 2012.

Dziennik aktualizowany będzie codziennie w okresie prowadzenia badań tj. od 1 do 14 sierpnia 2012 roku.

Prace badawcze poprowadzi archeolog Robert Grochowski. W badaniach wezmą udział mieszkańcy wsi Piła. Tegoroczne prace finansowane są przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Unię Europejską w ramach projektu `Ekomuzeum Węgla Brunatnego - etap II` dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sezonie badawczym 2012 zakładamy odsłonięcie pozostałości zabudowy tzw. `Starej Chaty` czyli jednego z najstarszych kompleksów zabudowań znajdujących się w naszej miejscowości, który wybudowano na cele mieszkalne dla pracowników górniczych pierwszej kopalni węgla brunatnego `BUKO`. Planujemy również zlokalizowanie i zbadanie szybu górniczego kopalni BUKO o głębokości 19,6m oraz zabudowy kopalni z okresu 1890 - 1900 w postaci kuźni, maszynowni i magazynu węgla BUKO. W ramach badań przeprowadzone i utrwalone zostaną relacje świadków czasów funkcjonowania kopalń, młyna, tartaku i cegielni w naszej miejscowości.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl