Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Stowarzyszenie BUKO

Promujemy gminę i powiat w Krakowie

Stowarzyszenie BUKO w dniach 11-12 października 2012 brało udział w VI Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej OSES w Krakowie.

Na krakowski OSES pojechaliśmy na zaproszenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE z Warszawy w celu zaprezentowania dorobku stowarzyszenia i rozwijającej sie dynamicznie wsi tematycznej Górnicza Wioska. W trakcie dwudniowej konferencji braliśmy udział w posiedzeniach plenarnych i panelach dyskusyjnych poświęconych budżetowi Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, zwiększeniu udziału podmiotów społecznych w zamówieniach publicznych samorządu oraz współpracy samorządu z przedsiębiorstwami społecznymi. W trakcie warsztatów, w których udział brali m.in przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, mieliśmy okazję zaprezentować powiat tucholski, gminę Gostycyn oraz wieś tematyczną Górnicza Wioska uczestnikom konferencji. Prezentacja przygotowana została wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Toruniu. Spotkaliśmy się m.in. z Henrykiem Wujcem - przewodniczącym SKES (Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej). Mieliśmy również okazję poznać innych ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej: Cezarego Miżejewskiego - członka grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przygotowującego Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Krzysztofa Herbsta z FISE, Karolinę Cyran-Juraszek, Jana Jakuba Wygnańskiego i wielu innych znanych postaci polskiej i zagranicznej ekonomii społecznej.

W trakcie OSES wzięliśmy też udział w Małopolskiej Gali Przedsiębiorczości Społecznej na której wystąpił Grzegorz Turnau oraz zwiedziliśmy szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość zaprezentowania Górniczej Wioski uczestnikom VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2012.

Henryk Wujec
© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl