Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Spółdzielnia Socjalna

Otwieramy Spółdzielnię Socjalną

We wrześniu 2012 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie spółdzielni Socjalnej `PROGRES`.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem PROGRES z Tucholi wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie powstania spółdzielni socjalnej. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej i uzyskał akceptacje grantodawcy. Powstała spółdzielnia socjalna `Progres` utworzona przez nasze stowarzyszenia. W spółdzielni znajdzie zatrudnienie 5 osób, w tym 2 z gminy Gostycyn. Dofinansowanie wynosi 100,000 zł. Spółdzielnia prowadziła będzie działalność gospodarczą. Z usług spółdzielni korzystać też będzie Górnicza Wioska. O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl