Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wizyty studyjne

Sołtysi, radni i wójtowie w Górniczej Wiosce

Odwiedzili nas sołtysi, radni i wójtowie z Kościerzyny i Wielkopolski aby zobaczyć jak prowadzimy wieś tematyczną.

Sołtysi, radni i wójtowie skorzystali z wykładów prezentujących proces tworzenia wsi tematycznej Górnicza Wioska oraz wzięli udział w szkoleniach praktycznych z rękodzieła i skorzystali z usługi gry terenowej `Kuferek Wilhelma Krugera`. W ramach wizyt zwiedzili też wóz apiterapii w Łyskowie i Wioskę Miodową w Wielkim Mędromierzu z którą współpracujemy. Wizyty odbyły się 1 i 6 października. Wzięło w nich udział 51 osób. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i przekazana uczestnikom wizyt wiedza przyczynią się do powstania kolejnych wsi tematycznych w kraju.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl