Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Promocja wsi

II Forum Turystyki Wiejskiej za nami

W dniach 18-20 września 2012 roku w Fojutowie spotkało się ponad 100 uczestników II Forum Turystyki Wiejskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie forum jednym z prelegentów było Stowarzyszenie BUKO, które gościło w Górniczej Wiosce w Pile uczestników forum. Nasi goście zapoznali się z ofertą wsi tematycznej, skorzystali z jej usług i wypełnili ankietę podsumowującą wizytę. Górnicza Wioska uzyskała bardzo dobry wynik wśród oceniających nas uczestników. Pytania dotyczyły między innymi potencjału tematycznego wsi, jakości obsługi, zaangażowania mieszkańców w prowadzenie wsi oraz jakości i dostępności usług. Osobą moderującą wizytę i panel wsi tematycznych był p. dr Wacław Idziak.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl