Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wizyty studyjne

Kowalewo Pomorskie w Górniczej Wiosce

Kolejna zorganizowana grupa odwiedziła naszą wieś tematyczną i skorzystała z naszych usług.

We wrześniu 2012 roku odwiedziła nas grupa mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, która w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej odwiedza podmioty ekonomii społecznej ucząc się i inspirując działaniami innych społeczności lokalnych. W trakcie wizyty w Górniczej Wiosce nasi goście wzięli udział w pogadance na temat ekonomii społecznej i wsi tematycznej, skorzystali z usług szkoleń praktycznych świadczonych przez mieszkańców Górniczej Wioski oraz wzięli udział w grze terenowej `Kuferek Wilhelma Krugera` i zwiedzili naszą wieś. Mamy nadzieję, że wizyta przyczyni się do rozwoju idei ekonomii społecznej w gminie Kowalewo Pomorskie.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl