Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wolontariat dla dziedzictwa

Relacja z obozu dla wolontariuszy

Podsumowujemy tegoroczny obóz dla wolontariuszy w Górniczej Wiosce

W miesiącu październiku zakończyliśmy realizację projektu `Wolontariat na rzecz zapomnianych zabytków na obszarach wiejskich` dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Stowarzyszenia BUKO w ramach programu `Wolontariat dla dziedzictwa`. Działania w ramach projektu rozpoczęliśmy w czerwcu a zakończyliśmy w październiku 2016. W ramach projektu odbył się m.in. tygodniowy obóz dla wolontariuszy, przeprowadziliśmy badania archeologiczne pozostałości zabudowań i infrastruktury technicznej kopalń węgla brunatnego OLGA i MONTANIA, warsztaty z ewidencjonowania, oczyszczania i zabezpieczania zabytków ruchomych, warsztaty z kowalstwa, rzeźbiarstwa i garncarstwa oraz rekonstrukcji obiektów i elementów zabytkowych związanych z działalnością podziemnych kopalń węgla brunatnego w naszej miejscowości. Pracy było bardzo dużo ale nasi dzielni wolontariusze spisali się na medal. Nawiązały się nowe przyjaźnie, atmosfera i pogoda były przecudne a najważniejsze jest to, że młodzi ludzie nauczyli się jak dbać i szanować własne dziedzictwo kulturowe. Atmosferę i ogrom pracy na tegorocznym obozie oddają najlepiej zdjęcia z poszczególnych działań. Zapraszamy do galerii i mamy nadzieję... do zobaczenia za rok na kolejnym obozie dla wolontariuszy.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl