Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Z funduszy UE

Wyremontujemy figurę w Pile

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą `BUKO` pozyskało fundusze na realizację projektu kultywowania obrzędów i tradycji lokalnych związanych z figurą Matki Bożej w Pile-Młynie położonej w gminie Cekcyn.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach programu LEADER tzw. `Małe projekty` przez Lokalną Grupę Działania `Bory Tucholskie`.

W ramach pozyskanych środków (łączna wartość projektu wynosi 16966,28 zł) wyremontowana zostanie figura w Pile-Młynie, zagospodarowane jej otoczenie, przygotowana tablica opisująca legendę o pilskim młynarzu, która bezpośrednio związana jest z miejscem posadowienia figury. Dzięki społecznej pracy mieszkańców Piły będących członkami Stowarzyszenia BUKO, uprzejmości Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi oraz wsparciu finansowym osób prywatnych i funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej przeprowadzone zostanie kolejne działanie upiększające naszą miejscowość, będące wspólnym dziełem społeczności lokalnej. O postępach w realizacji projektu informować będziemy na bieżąco.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl