Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Był to już szósty sezon badawczy

Co odkryli archeolodzy w Górniczej Wiosce?

Zakończyliśmy tegoroczne badania archeologiczne pozostałości po podziemnych kopalniach węgla brunatnego funkcjonujących w okresie 1892 - 1939 w naszej miejscowości.

W tym roku odkryliśmy dobrze zachowane pozostałości fundamentów dwóch budynków mieszkalno-gospodarczych kopalni.

Zakończyliśmy tegoroczne badania archeologiczne pozostałości po podziemnych kopalniach węgla brunatnego funkcjonujących w okresie 1892 - 1939 w naszej miejscowości. Był to już szósty sezon badawczy. W tym roku odkryliśmy dobrze zachowane pozostałości fundamentów dwóch budynków mieszkalno-gospodarczych kopalni.

W trakcie badań pozyskaliśmy również sporą ilość materiału archeologicznego w postaci narzędzi, butelek i ceramiki użytkowej z okresu oraz metalowych elementów konstrukcyjnych budynków. Badania przyczyniły sie do lepszego rozpoznania struktury i lokalizacji zabudowań pokopalnianych oraz pomogą w przygotowaniu wizualizacji i ewentualnej rekonstrukcji zabudowań w tworzonym Ekomuzeum Węgla Brunatnego w Borach Tucholskich. Tegoroczne badania prowadzone były przez archeologa Roberta Grochowskiego i współpracujących z nim mieszkańców naszej miejscowości oraz członków Stowarzyszenia BUKO. Badania sfinansowane zostały przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie BUKO w ramach projektu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER `Małe projekty`. Grunt do przeprowadzenia badań udostępniła Gmina Gostycyn. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja archeologiczna z badań.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl