Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś z pomysłem - pomysł na wieś

Uruchamiamy wsparcie dla wiosek tematycznych

W 2015 roku sieciujemy i wzmacniamy wioski tematyczne w Polsce.

W dniach 23/24 stycznia w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu projektowego `Wioski tematyczne` - wieś z pomysłem - pomysł na wieś.

Ustalone zostały wszystkie terminy wydarzeń i działań, które będą realizowane w ramach projektu. Wszystkie wydarzenia zaznaczone są w kalendarzu na stronie projektu www.wioskitematyczne.pl. Dokonany został także podział wiosek do opieki wybranych coachów, którzy nawiążą bezpośredni kontakt z wioskami w celu ustalenia pierwszych terminów spotkań i szkoleń w wioskach.

W ramach zaplanowanych wizyt studyjnych, spotkań, szkoleń oraz współpracy z coachami i doradcami wypracowane zostaną dla wszystkich wiosek tematycznych plany marketingowe i modele biznesowe niezbędne do podejmowania działań w zakresie świadczenia usług i sprzedaży produktów poszczególnych wsi tematycznych objętych wsparciem w ramach projektu. Wspólnie z doradcami i podczas wspólnych spotkań sieciujących wioski opracujemy ogólnopolski projekt rozwoju wiosek tematycznych w celu uzyskania dodatkowego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej programów UE na lata 2014-2020. Wszystkie wioski objęte wsparciem w ramach projektu otrzymają także wsparcie finansowe na testowanie wypracowanych w trakcie szkoleń produktów. Formę wykorzystania wsparcia finansowego każda z wiosek uzgodni ze swoim coachem i doradcą.

Wioski, które spełnią tzw. kryterium minimum, a więc: będą posiadały swoje strony internetowe oraz produkty lub usługi do sprzedaży - przynajmniej w sezonie turystycznym - będą sukcesywnie zamieszczane na mapie wiosek tematycznych na stronie projektu www.wioskitematyczne.pl. W maju przeprowadzona zostanie kampania promująca polskie wioski tematyczne w Polsce i za granicą, z wykorzystaniem spotu telewizyjnego, publikacji w magazynie pokładowym `Kaleidoscope` udostępnianym na wszystkich liniach lotniczych LOT oraz w magazynie `W podróży` udostępnianym we wszystkich pociągach Intercity.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl