Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Gry terenowe

Tworzymy gry terenowe na Mazurach

We wsiach tematycznych na Mazurach powstały 3 gry terenowe

Zakończyliśmy realizację warsztatów z tworzenia gier terenowych w mazurskich wsiach tematycznych. W trakcie weekendowych warsztatów mieszkańcy wiosek Browina, Jerutki oraz Jabłonka pod okiem instruktorów z Górniczej Wioski przygotowali gry terenowe w formie poszukiwania skarbów. Utworzone gry stanowić będą element oferty turystycznej wsi tematycznych Browina - Wioska Pogody Ducha, Jerutki - Wieś Sztuki oraz Jabłonka - Kraina Siedmiu Osobliwości.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania `Brama Mazurskiej Krainy`.

Dziękujemy za współpracę i gratulujemy wspaniałego efektu końcowego.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl