Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Projekt: Wieś z pomysłem - pomysł na wieś

Zakończyliśmy rekrutację do projektu

Zakończona została rekrutacja do projektu `Wioski tematyczne - wieś z pomysłem pomysł na wieś`.

Zakończona została rekrutacja `wiosek tematycznych` do programu `Wioski tematyczne - wieś z pomysłem pomysł na wieś`, realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Łącznie wpłynęło 66 wniosków z całej Polski. Zespół projektowy postanowił zakwalifikować do programu wioski w trzech grupach zaawansowania:

Grupa pierwsza - zaawansowana, która spełnia wszystkie wymagania projektowe i zostanie włączona do pełnego zakresu wsparcia zgodnie z założeniami projektu.

Grupa druga - średniozaawansowana, która wymaga pracy przygotowawczej do osiągnięcia minimalnych wymagań projektu: rejestracja w KRS, dopracowanie specjalizacji wioski, produktów i potrzeb rozwojowych. Z tą grupą będziemy współpracować z zaangażowaniem środków uzyskanych od partnera strategicznego projektu - Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Po osiągnięciu minimalnych wymagań projektowych, wioski te zostaną włączone do grupy zaawansowanej.

Grupa trzecia - początkująca, wymagająca dodatkowej pracy w zakresie osiągnięcia standardów minimalnych: założenie organizacji, osiągnięcie minimalnych zasobów.

W załączeniu wykaz zakwalifikowanych wiosek wg. stopnia zaawansowania i województw.

Gratulujemy! Wkrótce skontaktujemy się z zakwalifikowanymi wioskami w celu omówienia harmonogramu działania.

Grupa zaawansowana

Grupa średniozaawansowana

Grupa początkująca

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl