Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wizyty studyjne

Wyjazd studyjny w Bory Dolnośląskie

Odwiedziliśmy inicjatywy lokalne Dolnego Śląska

W dniach od 9 do 12 października 2014 roku braliśmy udział w wyjeździe studyjnym, którego tematem przewodnim była rola produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji lokalnych liderów na terenie objętym lokalną strategią rozwoju. Wyjazd organizowany był przez Lokalną Grupę Działania `Bory Tucholskie`. W trakcie wyjazdu wspólnie z innymi działaczami z obszaru działania LGD odwiedziliśmy lokalne inicjatywy i atrakcje turystyczne. W trakcie spotkań poznaliśmy liderów, którzy podobnie jak my działają na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej obszaru na którym działają. Wymieniliśmy się uwagami i cennymi informacjami dotyczącymi organizowania turystyki dziedzictwa. Wnioski z wyjazdu wykorzystamy w organizacji i prowadzeniu wsi tematycznej `Górnicza Wioska`.

Pozdrawiamy pozostałych uczestników wyjazdu studyjnego :).

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl