Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Konferencja

Wieś z pomysłem - pomysł na wieś

24 września w Zajeździe Fojutowo odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu

W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy założenia projektu pt. `Wieś z pomysłem - pomysł na wieś`. W trakcie konferencji wystąpili przedstawiciele utworzonego konsorcjum realizującego projekt: Krzysztof Margol (Fundacja NIDA - lider konsorcjum), Agnieszka Weyna (Stowarzyszenie BUKO) i Bartosz Puchowski (Stowarzyszenie TŁOK), którzy omówili założenia projektu. W konferencji wzięło udział 110 osób. Głównymi celami projektu są:

- zbudowanie modelowego systemu uzyskiwania przychodów przez wiejskie organizacje pozarządowe,

- zwiększenie potencjału wiejskich organizacji,

- utworzenie ogólnopolskiej sieci `wiosek tematycznych`.

Więcej o projekcie poniżej:

Partnerzy: Fundacja NIDA (lider konsorcjum) we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu, Centrum Doradczym Programów Pomocowych w Kamionce, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO oraz Przedsiębiorstwem Społecznym Garncarska Wioska realizują projekt dofinansowany w ramach Funduszy EOG dotyczący rozwijania idei oraz wzmacniania wiosek tematycznych w Polsce.

Wioski tematyczne - czyli wsie z motywem przewodnim - to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie wsie tematyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów.

W ramach projektu `Wioski tematyczne - dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych` utworzona zostanie sieć współpracujących ze sobą 30 wiosek tematycznych z całej Polski. Przedstawiciele organizacji prowadzących wioski rozwiną swoje kompetencje i umiejętności. Opracowane i przetestowane zostaną produkty i usługi wiosek.

Projekt `Wioski tematyczne - dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych` to jeden z 9 wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach programu `Obywatele dla Demokracji` (projekty systemowe) realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl