Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wizyty studyjne

Delegacja z Chorwacji w Górniczej Wiosce

W dniach 16-19 września odwiedziła nas delegacja z Chorwacji

Górnicza Wioska wybrana została przez delegację samorządowców i działaczy społecznych z regionu Zadar w Chorwacji jako punkt docelowy swojej wizyty studyjnej. Nasi goście zainteresowani byli prowadzeniem przez stowarzyszenie BUKO wsi tematycznej Górnicza Wioska oraz wykorzystywaniem w ramach prowadzonej wsi tematyki starych zapomnianych zawodów. W trakcie wizyty omówiliśmy realizowane projekty, wymieniliśmy się doświadczeniami oraz zakreśliliśmy formy dalszej współpracy zmierzającej do wspólnej realizacji międzynarodowych projektów związanych z wymianą dzieci i młodzieży z terenów gminy Gostycyn i gmin regionu Zadar jak i transferem wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu wsi tematycznych. W trakcie wizyty zorganizowaliśmy naszym gościom spotkania z zarządem powiatu tucholskiego, dyrekcją Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz prezesem Lokalnej Grupy Działania `Bory Tucholskie`. Nasi goście zwiedzili również Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi oraz skorzystali z uroków i atrakcji Zajazdu Fojutowo. Wizyta była bardzo udana. Wspólnie rozpoczniemy przygotowania do realizacji projektów międzynarodowych.

zajęcia z garncarstwa w Górniczej Wioscezajęcia z filcowania w Górniczej Wioscewspólne zdjęcie w Górniczej Wiosceokolice regionu Zadar w Chorwacjiwizyta w ZSLiT w Tucholiwizyta w LGD Bory Tucholskiewieś tematyczna Górnicza Wioska - plener rzeźbiarskiwieś tematyczna Górnicza Wioska - pokaz kowalstwawieś tematyczna Górnicza Wioska - zajęcia z filcowaniaspotkanie z Zarządem Powiatu Tucholskiegowspólne zdjęcie po spotkaniu z Zarządem Powiatu Tucholskiego
© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl