Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Nagrody i wyróżnienia

BUKO wyróżnione przez Prezydenta RP

27 maja udaliśmy się do Pałacu Prezydenckiego na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

27 maja 2014 roku udaliśmy się na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na oficjalną uroczystość obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni zostali wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast i jak się później okazało pięć organizacji pozarządowych z terenu całego kraju.

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie BUKO znalazło się w zaszczytnym gronie, które Kapituła Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP pod przewodnictwem profesora Jerzego Regulskiego wyróżniła za inicjatywę `Wieś tematyczna `Górnicza Wioska` kopalnią ekonomii społecznej w uznaniu za aktywność obywatelską w najmniejszych społecznościach`. Zauważono i doceniono nas spośród prawie 200 zgłoszonych inicjatyw z terenu całego kraju, co uznajemy za ogromny sukces i nobilitację do dalszej, jeszcze bardziej aktywnej działalności na rzecz rozwijania idei ekonomii społecznej i wsi tematycznej `Górnicza Wioska`. Prezydenta zaintrygował temat podziemnego górnictwa węgla brunatnego w województwie kujawsko-pomorskim, mieliśmy więc w trakcie rozmowy okazję zaproszenia go do odwiedzenia wioski górniczej jak i przepięknych Borów Tucholskich. Prezydent Komorowski obiecał, że jak tylko będzie mieć okazję to z przyjemnością odwiedzi tak ciekawe miejsce prowadzone przez tak aktywnych mieszkańców. Po spotkaniu udaliśmy się na oficjalny lunch oraz poczęstunek kawowy w ogrodach prezydenckich, które również zrobiły na nas ogromne wrażenie. W trakcie tych kilku godzin pobytu w Pałacu Prezydenckim mieliśmy okazję poznać wielu samorządowców z którymi wymieniliśmy spostrzeżenia i uwagi dotyczące współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Usłyszeliśmy o wielu dobrych praktykach stosowanych w tym zakresie w gminach, powiatach i miastach naszego kraju. Mamy nadzieję przenieść te dobre wzorce na grunt lokalny, gdyż praktyka potwierdza, że współpraca obu tych sektorów prowadzi do wzmocnienia potencjału regionu. Spotkanie było ogromnym przeżyciem oraz cennym doświadczeniem. Znalezienie się w gronie pięciu dostrzeżonych organizacji z terenu całego kraju jest również ogromnym sukcesem naszej małej społeczności lokalnej.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl