Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wizyty studyjne

W Górniczej Wiosce kowale kują

Dnia 19 maja 2014 odwiedziła nas grupa gimnazjalistów z Bydgoszczy

Wieś tematyczną Górnicza Wioska odwiedziła grupa młodzieży gimnazjalnej z Bydgoszczy. W poniedziałek 19 maja 2014 gościliśmy grupę 40 uczniów wraz z nauczycielami, którzy poznali ciekawą historię górnictwa węgla brunatnego, przyrodę Borów Tucholskich oraz skorzystali z warsztatów i usług wsi tematycznej prowadzonej przez mieszkańców wsi Piła.

W trakcie wizyty rozpoczęliśmy szkolenia z kowalstwa artystycznego. Pomimo braku zgody samorządu gminy Gostycyn na wybudowanie przez Stowarzyszenie BUKO z własnych i unijnych środków budynku kuźni na jednej z działek w miejscowości Piła w celu prowadzenia szkoleń dla grup szkolnych zdecydowaliśmy rozpocząć prowadzenie warsztatów pod przysłowiową `chmurką` - w przypadku deszczu pod parasolem :(. Zakupiliśmy wyposażenie kuźni i niezbędne narzędzia oraz przygotowaliśmy przenośną kotlinę kowalską tak aby uczestnicy warsztatów poznali stary, tradycyjny zawód kowala. Młodzież wykazała się dużymi zdolnościami w wykuwaniu ozdobnych gwoździ górniczych i poznała podstawową technikę kucia i obróbki metalu. Dziękujemy za odwiedzenie naszej wsi tematycznej i gminy Gostycyn. Zapraszamy ponownie.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl