Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Wieś tematyczna

O kopalni na wojewódzkiej konferencji

`Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny perspektywy`

W czwartek (15 maja) w Lubostroniu rozpocznie się organizowana przez Urząd Marszałkowski trzydniowa konferencja naukowa `Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny perspektywy`.

Doceniając pracę włożoną w ochronę i popularyzację dziedzictwa województwa, Marszałek Piotr Całbecki zaprosił Stowarzyszenie BUKO do zaprezentowania tematu ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i technicznego prowadzonego przez społeczność lokalną we współpracy z województwem kujawsko-pomorskim.

- Świat, w którym żyjemy i społeczeństwo obywatelskie, jakie tworzymy nakładają na nas obowiązek fizycznej rekonstrukcji i konserwacji dóbr kultury, utrwalania zjawisk dziejowych oraz uzasadniania, dlaczego takie działania są podejmowane - napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do uczestników konferencji.

Przez trzy dni podczas spotkań plenerowych i panelowych odbędą się między innymi wystąpienia historyków, historyków sztuki, konserwatorów, przyrodników i samorządowców. Zaproszeni goście będą starli się przybliżyć zagadnienia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.

Prezes Stowarzyszenia BUKO Wojciech Weyna dnia 16 czerwca 2014 o godzinie 11.30 przedstawi prezentację pt. `Ożywić zabytek techniki?- wykorzystanie lokalnych zasobów dziedzictwa technicznego w tworzeniu atrakcji turystycznej na przykładzie podziemnej kopalni węgla brunatnego `Montania` i wsi tematycznej `Górnicza Wioska`.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny Konserwator Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Relację z Konferencji zamieścimy na naszej stronie.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl