Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Konferencje w Górniczej Wiosce

Regionalny Ośrodek EFS w Górniczej Wiosce

Podsumowaliśmy projekty wojewódzkie realizowane w ramach POKL

W dniach 19-20 grudnia 2013 roku we wsi tematycznej `Górnicza Wioska` w Pile odbyła się konferencja Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego podsumowująca realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w latach 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszamy na relację.

Tytuł spotkania `Sukces czy porażka?` miał na celu podsumowanie projektów realizowanych w ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz ich oddziaływania na lokalne społeczności i środowiska. Spotkanie otworzyła Anna Szmyd, animatorka ROEFS-u w Bydgoszczy. W imieniu organizatorów powitała prawie 30-osobowe grono uczestników.

Poniżej prezentujemy fragment relacji przygotowanej przez moderatora spotkania, p. dra Grzegorza Kaczmarka wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Bydgoszczy:

Przez pierwsze dwie godziny uczestnicy mieli okazję zapoznać się z niezwykłym projektem `Buko` - Górnicza Wioska, realizowanym przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą. Liderka Stowarzyszenia Pani Agnieszka Weyna opowiadała o nietypowej genezie i historii pomysłu, później uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jego realizację w terenie.

Szczególnie interesujące były doświadczenia związane ze współpracą z lokalnymi władzami samorządowymi oraz relacje z autochtonami - lokalną społecznością. Kilkuletni już Projekt pokazał znakomicie ewolucję samych jego liderów: proces ich społecznego dojrzewania i profesjonalizacji oraz - jakże potrzebne w trudnych momentach - ich energię i optymizm. Uświadomił też złożoność takich inicjatyw i rolę `czynnika ludzkiego`. Retoryczny zazwyczaj zwrot, że nie sposób oddać bogactwa pomysłów, jest tym razem w pełni uzasadniony.

Ten projekt to faktycznie kopalnia ekonomii społecznej!

Po krótkiej przerwie uczestnicy poznawali i dyskutowali nad kolejnymi inspirującymi projektami...

Na zakończenie pracowitego dnia odbyła się biesiada borowiacko-śląska w formie rekonstrukcji historycznego Wesela Sztygara. Bawiliśmy się wyśmienicie!

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl