Górnicza Wioska - Piła - BUKO

Projekty unijne

Trwa remont kapliczki w Pile

Kolejny etap remontu kapliczki za nami.

Przeprowadziliśmy kolejny etap remontu kapliczki w Pile. Dotarły zamówione elementy granitowe górnej części kapliczki, które zamontowane zostały na podstawie kapliczki z użyciem ciężkiego sprzętu.

Górna część kapliczki wykonana została na zamówienie z czerwonego granitu w zakładzie kamieniarskim. Stylistyka nawiązuje do przedwojennego wyglądu kapliczki, która posiadała okrągłe kolumny zmienione na kwadratowe w trakcie odbudowy kapliczki przez mieszkańców po zakończeniu II wojny światowej. Zachowane zostały oryginalne elementy takie jak kształt dachu (w nowej wersji wykonany z polerowanego granitu) oraz łuki w sklepieniu. Przed posadowieniem górnej części kapliczki na podstawie wykonanej z ręcznie formowanej cegły klinkierowej umieściliśmy w niej tzw. `kapsułę czasu` w której zamieszczone zostały informacje o wsi Piła i jej mieszkańcach. Kapliczka już w chwili obecnej prezentuje się znakomicie, a zostało jeszcze dużo do zrobienia. O postępach w prowadzonych pracach informować będziemy na bieżąco w dziale Aktualności.

© Stowrzyszenie BUKO
Piła, ul. Świerkowa 5, 89-520 Gostycyn
tel. 602 61 74 79
e-mail: buko@las.pl
projekt: papio.pl